تماس با ما - پورتال شرکت مخابرات کهگیلویه و بویر احمد
1397 خرداد 01 سه شنبه
تماس با ما
نشانی : کهگیلویه و بویر احمد، یاسوج، خیابان گلستان، گلستان 13، شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد
تلفن : 33224142 - 07433224141
فکس : 07433221122
کد پستی : 7591863697